Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Remarques sobre el títol < Portada < Parts preliminars < Estructura i parts del document < Treballs acadèmics < Documents de docència i de recerca < Models de documents < Llibre d’estil

Remarques sobre el títol 

Si el títol d’un document ocupa més d’una línia, cal tenir en compte les consideracions següents a l’hora de separar els mots a final de ratlla:
 • Els articles, preposicions i conjuncions han de passar a la línia següent amb la resta del títol.

  Exemple correcte Anàlisi dels arxius audiovisuals en línia
  de les televisions autonòmiques espanyoles

  Exemple inadequat Anàlisi dels arxius audiovisuals en línia de
  les televisions autonòmiques espanyoles


  Exemple correcte Contribucions a la dependència
  i dimensionalitat en còpules

  Exemple inadequat Contribucions a la dependència i
  dimensionalitat en còpules

 • Sempre que sigui possible, es recomana de mantenir junts a la mateixa ratlla els elements de sintagmes que vehiculen un únic concepte.

  Exemple correcte Anàlisi mètrica de l’edició teatral
  en català entre 1947 i 1959

 • En els títols que inclouen puntuació forta (punt o dos punts) aquest signe es pot suprimir si no perjudica la comprensió de l’enunciat. En aquest cas, és recomanable de posar amb majúscula inicial la primera paraula de la segona part.

  Exemple correcte L’acostament a la terminologia en la formació dels científics
  El cas de les ciències de la salut

  Exemple inadequat L’acostament a la terminologia en la formació dels científics:
  e
  l cas de les ciències de la salut

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 22-10-2019
Citació recomanada:
«Remarques sobre el títol» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=2630> [consulta: 27 octubre 2020].