Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Termes en altres llengües que s’han fixat sense adaptar-se gràficament < Termes manllevats d’altres llengües < Terminologia < Consells per a la redacció < Redacció < Treballs acadèmics < Documents de docència i de recerca < Models de documents < Llibre d’estil

Termes en altres llengües que s’han fixat sense adaptar-se gràficament 

En català, hi ha termes fixats manllevats de l’anglès (o d’una altra llengua) que no s’han adaptat gràficament. En són un exemple el terme d’astronomia seeing i el terme de matemàtiques spline.

Exemple correcte Seeing perfecte, imatges sense cap tipus de tremolor.

Exemple correcte Els splines són corbes que es van introduir per aproximar altres funcions.


Aquests termes fixats però no adaptats gràficament es poden escriure en cursiva si es considera que el destinatari del text no coneix el terme i, per tant, tampoc no en sap la procedència ni la pronúncia correcta. En canvi, si el terme és d’ús habitual per als destinataris s’acostuma a escriure en rodona.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 22-4-2016
Citació recomanada:
«Termes en altres llengües que s’han fixat sense adaptar-se gràficament» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=2637> [consulta: 21 gener 2021].