Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 22-4-2023
Citación recomendada:
«Criterios» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2665> [consulta: 30 maig 2023].