Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Referències i citacions bibliogràfiques < Convencions < Llibre d’estil

Referències i citacions bibliogràfiques 

Les referències i les citacions bibliogràfiques són aspectes importants d’un text, especialment en l’àmbit acadèmic i de recerca. Tant les referències com les citacions bibliogràfiques han de contenir els elements necessaris per identificar els documents a què fan referència, i seguir l’estructura i les directrius establertes per les recomanacions o normatives corresponents.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 11-12-2020
Citació recomanada:
«Referències i citacions bibliogràfiques» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=269> [consulta: 25 febrer 2021].