Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Usos incorrectes < Determinants < Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil


Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 17-3-2016
Citació recomanada:
«Usos incorrectes» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2816> [consulta: 30 juny 2022].