Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Persones indeterminades 

Si es fa referència a persones indeterminades, cal distingir dos casos diferents, perquè no sempre són útils els mateixos recursos: quan ens referim a una persona indeterminada, que tant pot ser un home com una dona, o quan ens referim a un conjunt de persones indeterminades, que pot incloure homes i dones.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 14-2-2022
Citació recomanada:
«Ús no sexista de la llengua: persones indeterminades» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2855> [consulta: 7 octubre 2022].