Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Annexos < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Annexos 

En aquest apartat s’inclou la relació de mots i expressions que poden servir d’alternativa per a l’ús del masculí com a genèric; els diferents tipus de documents relacionats amb les diverses estratègies proposades; i, finalment, els diferents límits que afecten cadascun dels recursos presentats.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 14-10-2021
Citació recomanada:
«Ús no sexista de la llengua: annexos» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2856> [consulta: 22 maig 2022].