Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Documents protocol·laris < Models de documents < Llibre d’estil


Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 10-10-2018
Citació recomanada:
«Documents protocol·laris» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3032> [consulta: 20 octubre 2021].