Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Valor metalingüístic < Remarques < Apostrofació < Ortografia < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

Valor metalingüístic 

L’article el o la i la preposició de no s’apostrofen quan precedeixen un mot usat amb valor metalingüístic.

Exemple correcte El eixugat de l’exemple és el participi de eixugar.

Exemple correcte L’estudi se centra en la e àtona pretònica en mallorquí.

Exemple correcte L’expressió italiana vendetta s’usa en el sentit de ‘ajustament de comptes’.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 31-3-2022
Citació recomanada:
«Valor metalingüístic» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3090> [consulta: 22 maig 2022].