Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil


Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 28-4-2017
Citació recomanada:
«Morfosintaxi» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=316> [consulta: 24 gener 2022].