Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Estil de redacció < Xarxes socials < Documents de comunicació i premsa < Models de documents < Llibre d’estil


Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 11-12-2019
Citació recomanada:
«Xarxes socials: estil de redacció» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3173> [consulta: 27 gener 2023].