Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

El cos del missatge < Notificacions de SocUB < Documents de comunicació virtual < Models de documents < Llibre d’estil

El cos del missatge 

El contingut del missatge s’ha de redactar de manera breu, clara i entenedora, amb la informació estrictament necessària per a l’estudiant. En aquest sentit, les notificacions no han de superar les cent paraules i la informació addicional, si n’hi ha, s’ha d’enllaçar al peu de l’escrit.

La distribució en paràgrafs del cos del missatge facilita la lectura i deixar una ratlla en blanc entre paràgrafs afavoreix la llegibilitat.

Exemple correcte Per poder exercir el dret de vot, has d’estar inscrit al cens, que pots consultar a les intranets de la UB i als taulers d’anuncis dels centres.

Tens fins al 22 d’octubre per comprovar que hi constes i fer la reclamació pertinent, si és el cas.


Des del punt de vista gràfic, l’editor permet fer servir la negreta (per destacar alguna paraula clau), la cursiva (per als estrangerismes i els títols d’obres) o les llistes (per presentar la informació ben estructurada). És convenient, però, mantenir l’estil Normal i la lletra Sans Serif que ve per defecte. En tot cas, convé fer servir les opcions de format adequadament i amb mesura.

Editor

El contingut extra, que es consigna en un paràgraf a banda al peu de l’escrit, presenta enllaçada informació addicional important per a l’estudiant, com ara la notícia relacionada, la pàgina web vinculada, etc. Els enllaços es precedeixen de l’etiqueta «Més informació» i se separen per mitjà d’un salt de línia.

Exemple correcte Més informació
Eleccions al Rectorat


De fet, els enllaços convé reservar-los a aquesta secció d’informació addicional i obviar-los en el nucli del text, per garantir que el destinatari llegeix tota la notificació. Per afegir enllaços, se selecciona el text concret que es vol enllaçar i es fa clic al botó d’enllaç (🔗).

Opcions d’enllaçAquest botó obre la finestra Add link, que permet escriure l’URL corresponent. A mesura que s’escriu, apareixen dues opcions de les quals cal seleccionar-ne sempre una:

  • Open URL, que obre l’enllaç a la mateixa aplicació SocUB. Aquesta opció es recomana en cas que la pàgina de destinació estigui adaptada a dispositius mòbils.

  • Open URL (in external browser), que obre l’enllaç en una finestra del navegador del mòbil. Aquesta opció es recomana en cas que la pàgina de destinació no estigui adaptada a dispositius mòbils.


Tots els missatges han d’anar signats. La signatura identifica l’autoria institucional de cada notificació: en una sola línia, en el cas de notificacions institucionals dels òrgans de govern o, en dues línies, si l’emissor és un centre o una unitat.

Exemple correcte Universitat de Barcelona

Exemple correcte Facultat d’Economia i Empresa
Universitat de Barcelona

Exemple correcte Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Universitat de Barcelona


Pel que fa als tractaments personals, per a l’emissor es recomanen les formes impersonals (tercera persona del singular) pròpies dels avisos clàssics i de la comunicació formal. En canvi, per al destinatari s’opta per la segona persona del singular (tu), que permet un discurs molt directe, especialment adequat per a l’alumnat.

Exemple correcte Sabies que, com a estudiant de la UB, pots accedir al programa d’ajuts digitals?

La Universitat de Barcelona t’ofereix eines i recursos per garantir-te l’accés a la docència no presencial.


Per acabar, abans de demanar la correcció de la notificació als tècnics de referència, és important revisar-la des del punt de vista tant conceptual (d’ordenació de les idees i precisió del text) com ortogràfica. Els verificadors són una eina de gran ajuda per detectar errors ortogràfics i mecanogràfics, i convé tenir-los actius sempre que es redacta.

Si se segueixen totes aquestes indicacions, l’alumnat rebrà al seu mòbil, per mitjà de l’aplicació, notificacions com aquestes:

Exemple de notificació Exemple de notificació


Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021
Citació recomanada:
«El cos del missatge» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3230> [consulta: 28 octubre 2021].