Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

En l’actualitat < Adverbis < Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

En l’actualitat 

L’expressió en l’actualitat, amb el sentit de ‘en el temps actual, en l’època actual’, és una locució ben formada i acceptable, tot i que no apareix al DIEC.

Exemple correcte En l’actualitat, la identitat digital coexisteix amb identitats personals i socials.


Al costat d’aquesta locució adverbial, però, n’hi ha d’altres de sinònimes amb què pot alternar: actualment, ara, ara per ara, avui, avui dia, avui en dia, etc.

Exemple correcte Actualment, la identitat digital coexisteix amb identitats personals i socials.

Exemple correcte Avui dia, la identitat digital coexisteix amb identitats personals i socials.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 22-4-2021
Citació recomanada:
«En l’actualitat» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3239> [consulta: 27 gener 2022].