Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Tractament de la discapacitat < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Tractament de la discapacitat 

La Guia de llenguatge inclusiu en el tractament de persones amb discapacitat, de la Generalitat de Catalunya, presenta criteris, recursos i estratègies per tractar la discapacitat des d’una òptica inclusiva i recull la terminologia preferent segons els tipus de discapacitat. S’hi troben, entre d’altres, exemples per corregir expressions obsoletes o pejoratives, comunicar amb rigor i precisió, i evitar eufemismes, paternalismes i usos metafòrics denigrants.

 • Prioritzar la persona a la discapacitat.

  Exemple correcte infants amb discapacitat
  Exemple inadequat infants discapacitats
  Exemple correcte persona amb trastorn mental
  Exemple inadequat malalt mental


 • Bandejar termes obsolets o pejoratius.

  Exemple inadequat deficient, disminuït -ïda, impedit -ida, impossibilitat -ada,
  incapacitat -ada, invàlid -a, minusvàlid -a, retardat -ada


 • Obviar els eufemismes.

  Exemple correcte persona amb discapacitat
  Exemple inadequat persona diferent
  Exemple correcte persona amb mobilitat reduïda
  Exemple inadequat persona físicament limitada


 • Defugir el paternalisme.

  Exemple correcte treballadors que presenten síndrome de Down
  Exemple inadequat treballadors afectats de síndrome de Down
  Exemple correcte les persones que tenen un trastorn autista
  Exemple inadequat les persones que pateixen un trastorn autista


 • Evitar els usos metafòrics denigrants, que frivolitzen i estigmatitzen la discapacitat.

  Exemple inadequat una societat psicòtica
  una situació esquizofrènica
  una resposta autista
  una devoció paranoica
Més informació
Guia de llenguatge inclusiu en el tractament de persones amb discapacitat [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística, 2021. <https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/publicacions_en_linia/arxius/guia-llenguatge-inclusiu.pdf> [consulta: 30 abril 2021].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 26-7-2021
Citació recomanada:
«Tractament de la discapacitat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3249> [consulta: 26 març 2023].