Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Adverbis < Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil


Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 26-2-2016
Citació recomanada:
«Adverbis» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=333> [consulta: 22 octubre 2020].