Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Sigles < Abreviacions < Convencions < Llibre d’estil

Sigles 

Una sigla és una lletra o un conjunt de lletres, normalment inicials, que s’utilitzen com a forma abreujada d’un conjunt de mots.

Exemple correcte CAP [centre d’assistència primària]
Exemple correcte FMI [Fons Monetari Internacional]
Exemple correcte DAU [documents administratius universitaris]
Exemple correcte IVA [impost sobre el valor afegit]
Exemple correcte SN [sintagma nominal]
Exemple correcte PIB [producte interior brut]

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 23-2-2021
Citació recomanada:
«Sigles» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=343> [consulta: 7 desembre 2021].