Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Documents normatius < Models de documents < Llibre d’estil

Documents normatius 

Model - Pàgina 1
Model - Pàgina 2
PDFDOTX

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 3-3-2023
Citació recomanada:
«Documents normatius» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3584> [consulta: 21 març 2023].