Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Articles d’una publicació periòdica < Referències bibliogràfiques genèriques < Referència bibliogràfica < Referències i citacions bibliogràfiques < Convencions < Llibre d’estil

Articles d’una publicació periòdica 

L’esquema bàsic per representar els articles d’una publicació periòdica és:

Exemple correcte Cognom, Nom. «Títol de l’article». Títol de la publicació, data, volum, núm., p. [Notes].

Exemple correcte Brun, Caroline; Segond, Frédérique. «Semantic Encoding of Electronic Documents». International Journal of Corpus Linguistics, 2001, vol. 6, núm. 1, p. 79-96.

Exemple correcte Bastardas, Albert. «Les llengües a la universitat: mobilitat estudiantil i normalització lingüística». Enxarxa’t, tardor de 2003, núm. 3, p. 6-9.


En el cas dels articles de diaris l’esquema és el següent:

Exemple correcte Cognom, Nom. «Títol de l’article». Títol de la publicació, dia-mes-any, p. 

Exemple correcte Pinter, Esther. «Paraules enverinades per a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua». Avui, 1-5-2002, p. 37.


Cal remarcar que, a diferència de les parts de llibres o contribucions a una monografia, els articles d’una publicació periòdica no porten cap preposició precedint el títol de la publicació.

Per ampliar informació sobre la responsabilitat principal, el títol, la responsabilitat secundària, l’edició, el lloc de publicació, l’editorial, la data de publicació, la descripció física, la col·lecció, el número normalitzat o les notes, es pot consultar l’apartat d’Aclariments sobre els elements de les referències bibliogràfiques.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 5-10-2021
Citació recomanada:
«Referències bibliogràfiques genèriques: articles d’una publicació periòdica» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=362> [consulta: 30 juny 2022].