Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogrāfics, d'estil i convencions

Passat simple o perifrāstic < Verbs < Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

Passat simple o perifrāstic 

És preferible usar el passat perifrāstic en una expressiķ oral o escrita que vulgui ser planera i molt assequible. Les formes simples sķn prōpies, especialment, dels textos literaris.

Exemple correcte El Consell de Govern va aprovar el pressupost.

Exemple inadequat El Consell de Govern aprovā el pressupost.


És convenient, en tot cas, evitar que les dues opcions de passat es vagin alternant en un mateix text i, sobretot, que quedin coordinades en una mateixa frase.

Exemple inadequat El Consell de Govern va aprovar el pressupost i rebutjā les esmenes presentades.


En general, no és gens recomanable usar la forma simple de primera persona del singular.

Exemple correcte Vaig concloure que les innovacions eren imprescindibles.

Exemple inadequat Concloguí que les innovacions eren imprescindibles.


De les formes auxiliars del passat perifrāstic del verb anar, es prefereixen les més simples:

Exemple correcte vas escriure
vam matricular
vau aprovar
van planificar
Exemple inadequat vares escriure
vārem matricular
vāreu aprovar
varen planificar


En els textos escrits cal prescindir també de les formes dialectals vāreig, vem i veu, que se substitueixen, respectivament, per vaig, vam i vau.

Exemple correcte Vam lliurar la documentaciķ en el termini establert.

Exemple inadequat Vem lliurar la documentaciķ en el termini establert.
Més informació
Institut d’Estudis Catalans. Proposta per a un estāndard oral de la llengua catalana. II Morfologia [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1993, pāg. 24. <http://www.iecat.net/institucio/seccions/Filologica/pdf/Proposta%20estndard%202.pdf> [Consulta: 30 novembre 2011].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualitzaciķ: 19-2-2021
Citació recomanada:
«Passat simple o perifrāstic» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=474> [consulta: 7 desembre 2022].