Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Adjectiu bastant -a < Quantitatius < Determinants < Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

Adjectiu bastant -a 

L’adjectiu bastant, que significa ‘quantitat o nombre regular de’, té flexió tant de nombre (singular i plural) com de gènere (masculí i femení). Per tant, davant de noms femenins cal fer la concordança corresponent.

Exemple correcte L’aula té bastant espai per treballar en grup.

Exemple correcte L’alumnat troba que hi ha bastanta oferta de places.

Exemple correcte Encara hi ha bastants grups oberts.

Exemple correcte S’han programat bastantes assignatures sobre medi ambient.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 11-2-2021
Citació recomanada:
«Quantitatius: adjectiu bastant -a» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=502> [consulta: 14 agost 2022].