Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Determinants < Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

Determinants 

Els determinants són els elements que precedeixen un nom, que hi concorden en gènere i nombre, i al qual aporten una especificació.

Els determinants es classifiquen en:

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 2-6-2021
Citació recomanada:
«Determinants» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=547> [consulta: 1 octubre 2022].