Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Articles < Determinants < Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil


Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 17-3-2016
Citació recomanada:
«Articles» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=548> [consulta: 28 novembre 2021].