Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Adverbis en -ment < Adverbis < Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

Adverbis en -ment 

Els adverbis acabats en -ment sempre es construeixen a partir de la forma femenina de l’adjectiu (mantenint l’accent gràfic, si escau).

Exemple correcte lliurement, covardament, contínuament, comunament, permanentment

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 19-2-2021
Citació recomanada:
«Adverbis en -ment» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=617> [consulta: 28 novembre 2021].