Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Currículum < Documents de docència i de recerca < Models de documents < Llibre d’estil

Currículum 

El currículum és un document que conté les dades relatives a la situació personal, els estudis, l’experiència professional, etc. d’un candidat en un concurs, d’una persona que opta a una plaça, a un lloc de treball, a una beca, etc.

Exemples

ModelWord

PDF

ModelModelWord

PDF


També es pot consultar la unitat temàtica «Currículum» de l’Argumenta, recurs interuniversitari per millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l’àmbit acadèmic i professional.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-3-2022
Citació recomanada:
«Currículum» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=744> [consulta: 29 novembre 2022].