Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

com ara < Conjuncions i connectors < Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

com ara 

Quan s’usa com per exemplificar, és més recomanable utilitzar l’expressió com ara:

Exemple correcte En la darrera sessió del Claustre es van debatre temes com ara la necessitat de modificar l’Estatut, el mal funcionament de la normativa interna, etc.

Exemple inadequat En la darrera sessió del Claustre es van debatre temes com la necessitat de modificar l’Estatut, el mal funcionament de la normativa interna, etc.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 24-2-2016
Citació recomanada:
«com ara» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=957> [consulta: 21 gener 2021].