Lletres gregues

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
Κ kappa Desena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
κ kappa Desena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
χ khi Vint-i-dosena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Χ khi Vint-i-dosena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
λ lambda Onzena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Λ lambda Onzena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
Μ mi Dotzena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
μ mi Dotzena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
ν ni Tretzena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Ν ni Tretzena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
Ω omega Vint-i-quatrena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
ω omega Vint-i-quatrena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Ο òmicron Quinzena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
ο òmicron Quinzena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
π pi Setzena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Π pi Setzena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
ψ psi Vint-i-tresena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Ψ psi Vint-i-tresena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
Ρ ro Dissetena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
ρ ro Dissetena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
σ sigma Divuitena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Σ sigma Divuitena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
Τ tau Dinovena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
τ tau Dinovena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
θ theta Vuitena lletra (minúscula) de l’alfabet grec