Totes les abreviacions

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
inclòs, contingut
ε èpsilon Cinquena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
perpendicular
colon d’El Salvador Norma UNE (obsoleta). Consulteu Símbols monetaris
§ paràgraf V.
Μ mi Dotzena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
producte tensorial
υ ípsilon Vintena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
doble implicació V. equival
γ gamma Tercera lletra (minúscula) de l’alfabet grec
> més gran que
Κ kappa Desena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
paràgraf V. §
ortogonal, perpendicular
σ sigma Divuitena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Å àngstrom Unitat de longitud d’ona d’una radiació. Unitat no recomanada per l’SI (1 Å = 10–10 m)
existeix, hi ha
per mil
α alfa Primera lletra (minúscula) de l’alfabet grec
{ clau d’obertura V. }
Θ theta Vuitena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
divideix
π pi Setzena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
igual per definició
£ lira [moneda d’Itàlia] V. | Estàndard Unicode. Consulteu Símbols monetaris