Totes les abreviacions

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
zoot. zootècnia
zool. zoologia
zoogeogr. zoogeografia
z. zona
Zr zirconi És un element sòlid
Zn zinc És un element sòlid
Z zetta- [1021] Prefix del sistema internacional
ζ zeta Sisena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Ζ zeta Sisena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
z zepto- [10–21] Prefix del sistema internacional
Y yotta- [1024] Prefix del sistema internacional
y yocto- [10–24] Prefix del sistema internacional
ATS xíling [moneda d’Àustria] Norma ISO. Consulteu Símbols monetaris
SCH xíling [moneda d’Àustria] Norma UNE (obsoleta). Consulteu Símbols monetaris
Xe xenó És un element gasós
x. xec
VPN xarxa privada virtual (virtual private network)
XDSI xarxa digital de serveis integrats
LAN xarxa d’àrea local (local area network)
WWW World Wide Web (‘web’) V. W3
W3 World Wide Web (‘web’) V. WWW
W wolframi És un element sòlid. És preferible tungstè
WAP wireless application protocol (‘protocol d’aplicació sense fil’)
Wb weber Unitat de flux magnètic del sistema internacional (unitat SI derivada)
WWW web (World Wide Web) V. W3