Totes les abreviacions

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
adm. administració
admdor. administrador
admdora. administradora
admtiu. administratiu
admtiva. administrativa
a/e adreça electrònica
AMPS advanced mobile phone service (‘sistema avançat de telefonia mòbil’)
NB advertiu-ho bé (nota bene) V. n. b.
n. b. advertiu-ho bé (nota bene) És preferible NB
adv. advocat/ada
aerod. aerodinàmica
aeron. aeronàutica
ACP Àfrica, Carib i Pacífic
CIA Agència Central d’Intel·ligència
ENEA Agència Europea per a l’Energia Nuclear
AIE Agència Internacional de l’Energia
AIEA Agència Internacional de l’Energia Atòmica
ag. agost
agr. agrari/ària
agr. agrícola
agr. agricultura
AEIE agrupació europea d’interès econòmic
ajud. ajudant/a
aj. ajuntament
a. c. s. al cel sia