Totes les abreviacions

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
WWW web (World Wide Web) V. W3
Wb weber Unitat de flux magnètic del sistema internacional (unitat SI derivada)
WAP wireless application protocol (‘protocol d’aplicació sense fil’)
W wolframi És un element sòlid. És preferible tungstè
W3 World Wide Web (‘web’) V. WWW
WWW World Wide Web (‘web’) V. W3
LAN xarxa d’àrea local (local area network)
XDSI xarxa digital de serveis integrats
VPN xarxa privada virtual (virtual private network)
x. xec
Xe xenó És un element gasós
ATS xíling [moneda d’Àustria] Norma ISO. Consulteu Símbols monetaris
SCH xíling [moneda d’Àustria] Norma UNE (obsoleta). Consulteu Símbols monetaris
y yocto- [10–24] Prefix del sistema internacional
Y yotta- [1024] Prefix del sistema internacional
z zepto- [10–21] Prefix del sistema internacional
ζ zeta Sisena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Ζ zeta Sisena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
Z zetta- [1021] Prefix del sistema internacional
Zn zinc És un element sòlid
Zr zirconi És un element sòlid
z. zona
zoogeogr. zoogeografia
zool. zoologia
zoot. zootècnia