Arxius

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
ACU Arxiu Capitular d’Urgell
ACL Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida
ACT Arxiu Capitular de Tarragona
AAM Arxiu de l’Abadia de Montserrat
AAP Arxiu de l’Abadia de Poblet
AOC Arxiu de l’Orfeó Català
ACA Arxiu de la Corona d’Aragó
AMSJA Arxiu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses
AMVM Arxiu del Monestir de Vallbona de les Monges
ADU Arxiu Diocesà d’Urgell
ADB Arxiu Diocesà de Barcelona
ADG Arxiu Diocesà de Girona
ADLL Arxiu Diocesà de Lleida
ADS Arxiu Diocesà de Solsona
ADTO Arxiu Diocesà de Tortosa
AEV Arxiu Episcopal de Vic
ANC Arxiu Nacional de Catalunya
BC Biblioteca de Catalunya
BN Biblioteca Nacional
DAC Dipòsit d’Arxius de Cervera
MHC Museu d’Història de la Ciutat