Elements químics

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
Ac actini És un element sòlid
Al alumini És un element sòlid
Am americi És un element sintètic
Sb antimoni És un element sòlid
Ag argent És un element sòlid. És preferible plata
Ar argó És un element gasós
As arseni És un element sòlid. És preferible arsènic
As arsènic És un element sòlid. V. arseni
At àstat És un element sòlid
Ba bari És un element sòlid
Be beril·li És un element sòlid
Bk berkeli És un element sintètic
Bi bismut És un element sòlid
Bh bohri És un element sintètic
B bor És un element sòlid
Br brom És un element líquid
Cd cadmi És un element sòlid
Ca calci És un element sòlid
Cf californi És un element sintètic
C carboni És un element sòlid
Ce ceri És un element sòlid
Cs cesi És un element líquid
Cl clor És un element gasós
Co cobalt És un element sòlid
Cu coure És un element sòlid