Informàtica, Internet i noves tecnologies

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
a/e adreça electrònica
AMPS advanced mobile phone service (‘sistema avançat de telefonia mòbil’)
ASCII American standard code for information interchange Generalment no es fa servir mai la forma desenvolupada
ADSL asymmetric digital subscriber line (‘línia d’abonat digital asimètrica’)
BD base de dades
BIOS basic input-output system (‘sistema bàsic d’entrada-sortida’)
b bit
bps bit per segon
USB bus en sèrie universal (universal serial bus)
B byte
Bps byte per segon
LILO carregador del Linux (Linux loader)
DAT casset digital (digital audio tape)
CPU central processing unit (‘unitat central de processament’)
CGI common gateway interface (‘interfície comuna de passarel·la’)
CD-R compact disc recordable (‘disc compacte enregistrable’)
CD-RW compact disc rewritable (‘disc compacte reenregistrable’)
CD-ROM compact disk read only memory (‘disc compacte de memòria només de lectura’)
DAT digital audio tape (‘casset digital’)
DVD digital versatile disc (‘disc versàtil digital’) V. digital video disc
DVD digital video disc (‘videodisc digital’) V. digital versatile disc
CD-ROM disc compacte de memòria només de lectura (compact disk read only memory)
CD-R disc compacte enregistrable (compact disc recordable)
CD-RW disc compacte reenregistrable (compact disc rewritable)
DOS disc operating system (‘sistema operatiu de disc’)