Lletres gregues

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
Α alfa Primera lletra (majúscula) de l’alfabet grec
α alfa Primera lletra (minúscula) de l’alfabet grec
β beta Segona lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Β beta Segona lletra (majúscula) de l’alfabet grec
Ξ csi Catorzena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
ξ csi Catorzena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
δ delta Quarta lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Δ delta Quarta lletra (majúscula) de l’alfabet grec
Ε èpsilon Cinquena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
ε èpsilon Cinquena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Η eta Setena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
η eta Setena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
φ fi Vint-i-unena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Φ fi Vint-i-unena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
Γ gamma Tercera lletra (majúscula) de l’alfabet grec
γ gamma Tercera lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Ι iota Novena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
ι iota Novena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Υ ípsilon Vintena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
υ ípsilon Vintena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Κ kappa Desena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
κ kappa Desena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Χ khi Vint-i-dosena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
χ khi Vint-i-dosena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Λ lambda Onzena lletra (majúscula) de l’alfabet grec