Salut

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
a.c. ante cibum (‘abans dels àpats’) Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu abans dels àpats
b.i.d. bis in die (‘dos cops al dia’) Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu dos cops al dia, cada 12 hores, matí i nit, etc. | V. b.d.
b.d. bis in die (‘dos cops al dia’) Abeviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu dos cops al dia, cada 12 hores, matí i nit, etc. | V. b.i.d.
b.i.n. bis in nocte (‘dos cops a la nit’) Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu dos cops a la nit
NPO nil per os (‘dieta absoluta’) Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu dieta absoluta
o.m. omne mane (‘tots els matins’) Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu tots els matins, cada matí, etc.
o.n. omne nocte (‘totes les nits’) Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu totes les nits, cada nit, etc.
o.d. omni die (‘tots els dies’) Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu tots els dies, cada dia, un cop al dia, a diari, diàriament, etc.
o.h. omni hora (‘cada hora’) Abeviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu cada hora
O.D. on demand (‘a demanda’) Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu a demanda | V. p.r.n.
O.D. overdose (‘sobredosi’) Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu sobredosi
p.o. per os (‘via oral’) Abreviatura no recomanable en textos en català. És preferible v.o.
p.c. post cibum (‘després dels àpats’) Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu després dels àpats
p.r.n. pro re nata (‘a demanda’) Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu a demanda | V. O.D.
q.s.p. quantitat suficient per És preferible q.s.
q.s. quantum satis, quantum sufficit (‘quantitat suficient’) V. q.s.p.
q.d. quaque dia (‘cada dia’) Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu cada dia
q.m. quaque mane (‘cada matí’) Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu cada matí
q.n. quaque nocte (‘cada nit’) Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu cada nit
q.o.d. quaque other day (‘cada dos dies’) Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu cada dos dies, en dies alterns, etc.
q.q.h. quaque quarta hora (‘cada quatre hores’) Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu cada quatre hores, sis cops al dia, etc.
q.d.s. quater die sumendum (‘quatre cops al dia’) Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu quatre cops al dia, cada sis hores, etc. | V. q.i.d.
q.i.d. quater in die (‘quatre cops al dia’) Areviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu quatre cops al dia, cada sis hores, etc. | V. q.d.s.
t.d.s. ter die sumendum (‘tres cops al dia’) Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu tres cops al dia, cada 8 hores, amb els àpats | V. t.i.d.
t.i.d. ter in die (‘tres cops al dia’) Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu tres cops al dia, cada 8 hores, amb els àpats, etc. |V. t.d.s.