Tractaments protocol·laris

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
Excm. i Rvdm. Sr. Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor
Excm. Sr. Excel·lentíssim Senyor
Excma. Sra. Excel·lentíssima Senyora
H. Sr. Honorable Senyor V. Hble. Sr.
Hble. Sr. Honorable Senyor És preferible H. Sr.
Hble. Sra. Honorable Senyora És preferible H. Sra.
H. Sra. Honorable Senyora V. Hble. Sra.
I. Sr. Il·lustre Senyor V. Il·ltre. Sr.
Il·ltre. Sr. Il·lustre Senyor És preferible I. Sr.
Il·ltre. Sra. Il·lustre Senyora És preferible I. Sra.
I. Sra. Il·lustre Senyora V. Il·ltre. Sra.
Im. Sr. Il·lustríssim Senyor V. Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr. Il·lustríssim Senyor És preferible Im. Sr.
Il·lma. Sra. Il·lustríssima Senyora És preferible Ima. Sra.
Ima. Sra. Il·lustríssima Senyora V. Il·lm. Sra.
Mgfc. Sr. Magnífic Senyor
Mgfca. Sra. Magnífica Senyora
M. Mare
M. Exc. Sr. Molt Excel·lent Senyor
M. Exc. Sra. Molt Excel·lent Senyora
M. Hble. Sr. Molt Honorable Senyor És preferible M. H. Sr.
M. H. Sr. Molt Honorable Senyor V. M. Hble. Sr.
M. Hble. Sra. Molt Honorable Senyora És preferible M. H. Sra.
M. H. Sra. Molt Honorable Senyora V. M. Hble. Sra.
M. Il·ltre. Sr. Molt Il·lustre Senyor És preferible M. I. Sr.