Tractaments protocol·laris

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
Excm. i Rvdm. Sr. Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor
Excm. Sr. Excel·lentíssim Senyor
Excma. Sra. Excel·lentíssima Senyora
H. Sr. Honorable Senyor V. Hble. Sr.
Hble. Sr. Honorable Senyor És preferible H. Sr.
H. Sra. Honorable Senyora V. Hble. Sra.
Hble. Sra. Honorable Senyora És preferible H. Sra.
I. Sr. Il·lustre Senyor V. Il·ltre. Sr.
Il·ltre. Sr. Il·lustre Senyor És preferible I. Sr.
I. Sra. Il·lustre Senyora V. Il·ltre. Sra.
Il·ltre. Sra. Il·lustre Senyora És preferible I. Sra.
Im. Sr. Il·lustríssim Senyor V. Il·lm. Sr.
Il·lm. Sr. Il·lustríssim Senyor És preferible Im. Sr.
Ima. Sra. Il·lustríssima Senyora V. Il·lm. Sra.
Il·lma. Sra. Il·lustríssima Senyora És preferible Ima. Sra.
Mgfc. Sr. Magnífic Senyor
Mgfca. Sra. Magnífica Senyora
M. Mare
M. Exc. Sr. Molt Excel·lent Senyor
M. Exc. Sra. Molt Excel·lent Senyora
M. H. Sr. Molt Honorable Senyor V. M. Hble. Sr.
M. Hble. Sr. Molt Honorable Senyor És preferible M. H. Sr.
M. H. Sra. Molt Honorable Senyora V. M. Hble. Sra.
M. Hble. Sra. Molt Honorable Senyora És preferible M. H. Sra.
M. I. Sr. Molt Il·lustre Senyor V. M. Il·ltre. Sr.