Tractaments protocol·laris

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
Excm. i Rvdm. Sr. Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor
Excm. Sr. Excel·lentíssim Senyor
Excma. Sra. Excel·lentíssima Senyora
Hble. Sr. Honorable Senyor És preferible H. Sr.
H. Sr. Honorable Senyor V. Hble. Sr.
H. Sra. Honorable Senyora V. Hble. Sra.
Hble. Sra. Honorable Senyora És preferible H. Sra.
Il·ltre. Sr. Il·lustre Senyor És preferible I. Sr.
I. Sr. Il·lustre Senyor V. Il·ltre. Sr.
I. Sra. Il·lustre Senyora V. Il·ltre. Sra.
Il·ltre. Sra. Il·lustre Senyora És preferible I. Sra.
Il·lm. Sr. Il·lustríssim Senyor És preferible Im. Sr.
Im. Sr. Il·lustríssim Senyor V. Il·lm. Sr.
Ima. Sra. Il·lustríssima Senyora V. Il·lm. Sra.
Il·lma. Sra. Il·lustríssima Senyora És preferible Ima. Sra.
Mgfc. Sr. Magnífic Senyor
Mgfca. Sra. Magnífica Senyora
M. Mare
M. Exc. Sr. Molt Excel·lent Senyor
M. Exc. Sra. Molt Excel·lent Senyora
M. Hble. Sr. Molt Honorable Senyor És preferible M. H. Sr.
M. H. Sr. Molt Honorable Senyor V. M. Hble. Sr.
M. Hble. Sra. Molt Honorable Senyora És preferible M. H. Sra.
M. H. Sra. Molt Honorable Senyora V. M. Hble. Sra.
M. Il·ltre. Sr. Molt Il·lustre Senyor És preferible M. I. Sr.