Unitats de mesura

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
A ampere Unitat d’intensitat de corrent elèctric del sistema internacional (unitat SI bàsica)
A/m ampere per metre Unitat de força del camp magnètic del sistema internacional (unitat SI derivada)
A/m2 ampere per metre quadrat Unitat de densitat de corrent del sistema internacional (unitat SI derivada)
Å àngstrom Unitat de longitud d’ona d’una radiació. Unitat no recomanada per l’SI (1 Å = 10–10 m)
a àrea Unitat mètrica de superfície [equivalent a 1 decàmetre quadrat]. Unitat no recomanada per l’SI (1 a = 1 dam2 = 102 m2)
atm atmosfera Unitat obsoleta de pressió (1 atm = 101 325 Pa)
a atto- [10–18] Prefix del sistema internacional
bar bar Unitat de pressió de fluids. Unitat no recomanada per l’SI (1 bar = 100 000 Pa)
b barn Unitat de superfície. Unitat no recomanada per l’SI (1 b = 10–28 m2)
Bq becquerel Unitat d’activitat radioactiva del sistema internacional (unitat SI derivada)
B bel Unitat de relació entre dues potències, especialment acústiques. Unitat que s’utilitza conjuntament amb les SI (1 B = (1/2) ln 10 (Np))
cal caloria Unitat obsoleta d’energia (1 cal = 4,184 J)
cd candela Unitat d’intensitat lluminosa del sistema internacional (unitat SI bàsica)
cd/m2 candela per metre quadrat Unitat de luminància del sistema internacional (unitat SI derivada)
c centi- [10–2] Prefix del sistema internacional
cl centilitre
cm centímetre
cm³ centímetre cúbic V. cc
cc centímetre cúbic Símbol obsolet | És preferible cm3
cm² centímetre quadrat
C coulomb Unitat de quantitat d’electricitat, de càrrega elèctrica, del sistema internacional (unitat SI derivada)
C/kg coulomb per kilogram Unitat d’exposició del sistema internacional (unitat SI derivada)
C/m3 coulomb per metre cúbic Unitat de densitat de càrrega elèctrica del sistema internacional (unitat SI derivada)
C/m2 coulomb per metre quadrat Unitat de densitat de flux elèctric del sistema internacional (unitat SI derivada)
Ci curie Unitat obsoleta d’activitat nuclear o radioactiva (1 Ci = 3,7 × 1010 Bq)