Totes les abreviacions

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
f/ a favor de
f/m a favor meu
f/n a favor nostre
f/s a favor seu
f/v a favor vostre
a/ a l’atenció de
s. v. a l’entrada [en els diccionaris] (sub voce)
o/ a l’ordre de
m/o a la meva ordre
n/o a la nostra ordre
s/o a la seva ordre
v/o a la vostra ordre
aC abans de Crist V. a. de C.
a. de C. abans de Crist És preferible aC
a. de la n. e. abans de la nostra era
a. m. abans del migdia (ante meridiem)
ASL above sea level (‘sobre el nivell del mar’) S’acostuma a fer servir darrere el símbol mètric. Per ex. 234 m ASL
abr. abril
acad. acadèmic/a
GATT Acord general sobre aranzels duaners i comerç En anglès, General Agreement on Tariffs and Trade
Ac actini És un element sòlid
acúst. acústica
add. addenda
add. addicional
adj. adjunt/a