Postgrau en Disseny de projectes culturals
Crèdits: 30
Presentació

La Universitat de Barcelona ofereix als gestors culturals interessats en desenvolupar projectes de gestió cultural, sobre tot, aquells vinculats amb un àmbit més local, aquest Postgrau en Disseny de projectes culturals.

A l’actual ecosistema cultural, amb una gran diversitat d’actors i sectors que participen des de diverses perspectives i implicacions en el desenvolupament de projectes, cada dia és més necessari professionals d’alt nivell. Professionals del sector públic i privat que sàpiguen analitzar les característiques territorials i sectorials influents i entendre les lògiques de funcionament pròpies per tal de formular propostes estratègiques a l’alçada de les circumstàncies. Amb aquest curs es pretén:

 • Aconseguir una formació de qualitat al servei de la plena incorporació de professionals innovadors i competents al si de les diverses institucions, projectes, equipaments i serveis culturals del nostre país;
 • Fomentar la creación de projectes sostenibles i viables a escala nacional i internacional;
 • Propiciar l’intercanvi d’experiències entre els participants, agents professionals i experts en l’àmbit cultural.

Finalment, el Postgrau de Disseny de projectes culturals, que correspon al primer curs del Màster en Gestió d’institucions i empreses culturals, permet CONVALIDAR els mòduls comuns (Bases conceptuals; Disseny estratègic; Introducció a la gestió de recursos) dels postgraus següents: “Producció i gestió d’espectacles i festivals”, “Territoris creatius i turisme cultural” o “Gestió i cooperació cultural internacional”.

(veure document explicatiu)

 • Nombre de crèdits ECTS: 30
 • Format docent: Presencial i a distància (veure calendari ubicat al final de la pàgina del curs)
 • Idioma: castellà (els alumnes poden presentar els seus treballs escrits en castellà, català o anglès, i el seu projecte final també en francès, italià o portugués)
 • Durada: 1 curs
 • Requisits acadèmics d’accés: Graduats universitaris i participants sense titulació universitària. Aquests últims obtenen un Diploma d’extensió universitària.
 • Preu: 3.950€ (forma de pagament: 10% para reservar la plaça; 40% abans d’iniciar el curs; dos qüotes del 25% durant el curs)
Metodologia
Presencial

Avantatges de la formació presencial:

 • Aprendre dia a diade forma evolutiva i compartida amb altres companys de la ma del professorat i dels recursos dinàmics de l’aula
 • Interactuar cara a cara amb professionals acreditats del sector coneixent de primera mà casos de bones pràctiques.
 • Realitzar networking amb companys rebent i compartint un gran nombre d’experiències.
 • Interactuar i projectar en grupsaprenent de manera col·lectiva i confrontant experiències i reflexions diferents de les pròpies.
 • Viure diàriament en una metròpolis cultura cosmopolita, Barcelona, amb una gran programació, dinamisme creatiu i innovador, i molts projectes culturals de referència internacional.
Metodologia
Semipresencial

Avantatges de la formació a distància:

 • Seguir un ritme d’estudi personal, adaptat a les necessitats individuals de cada participant.
 • Desenvolupar actituds d’autonomia, autoregulació i constància, i d’organització del temps i del treball, lligades al procés d’aprenentatge, de gran utilitat en l’exercici professional contemporani.
 • Fer possible que aquelles persones que viuen en països o llocs allunyats o amb incompatibilitat horària, puguin accedir a una formació de qualitat.

Avantatges de les 2 setmanes presencials a Barcelona:

 • Interactuar cara a cara amb professionals acreditats del sector.
 • Realitzar networking amb companys rebent i compartint un gran nombre d’experiències.
 • Interactuar i projectar en grups, aprenent de manera col·lectiva i confrontant experiències i reflexions.
 • Viure per uns dies el dinamisme de Barcelona, una metròpolis cultural cosmopolita amb molts projectes de referència.
Programa

 

A. SECTORS I ACTORS CULTURALS (3 crèdits)

Estructura i dinàmica del sectors culturals

Anàlisi dels actors culturals

Visites a organitzacions culturals

B. GESTIÓ CULTURAL TERRITORIAL  (4 crèdits)

Política cultural territorial

 • Govern local: política, mediació i gestió de serveis públics
 • Organització, pressupost i procediment administratiu
 • Models i estratègies de política cultura local
 • L’Agenda 21 de la cultura
 • Models de governança i gestió d’equipaments culturals públics

Participació i dinamització cultural comunitària

 • Empoderament ciutadà i democràcia cultural
 • Participació comunitària: dinàmiques, negociació i coordinació
 • Dinàmica, gestió i normativa de festes i esdeveniments de carrer
 • Entitats no lucratives: gestió i models de governança
 • Estratègies i experiències d’animació sociocultural
 • Gestió intercultural: models i experiències

Planificació estratègica territorial

 • Models de planificació estratègica territorial
 • Disseny i elaboració de plans estratègics territorials
 • Cartografies culturals territorials
 • Estratègies de programació i implementació
 • Avaluació de plans estratègics

C. DIMENSIONS DE LA GESTIÓ CULTURAL (4 crèdits)

 • Anàlisi introductori als diferents àmbits de la gestió cultural
 • Presentació d’algunas experiències
 • Principals estratègies aplicades

D. BASES DE L’ACCIÓ CULTURAL (4 crèdits)

Política cultural

 • Paradigmes de les polítiques culturals contemporànies
 • Models internacionals comparats de política cultural
 • Estratègies de política cultural
 • Planificació i avaluació de polítiques culturals

Economia de la cultura

 • Estructures i dinàmiques dels mercats culturals
 • Participació, consum i demanda cultural
 • Estratègies de finançament

Empoderament i referents creatius

 • Ascepcions i dimensions de cultura
 • Creativitat, indústria cultural i indústria creativa
 • Dinàmiques culturals contemporanies

E. DISSENY ESTRATÈGIC (4 crèdits)

 • Bases de disseny i planificació estratègica
 • Missió, visió i valors
 • Instruments de diagnòstic
 • Objectius estratègics i operatius
 • L’avaluació de projectes i programes
 • Disseny de programes i avaluació de recursos
 • Anàlisi de projectes i referents culturals

F. INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE RECURSOS (4 crèdits)

Marc jurídic

 • Fonts del dret, marc normatiu i assessorament jurídic
 • Drets culturals
 • Riscs i responsabilitats contractuals i extracontractuals
 • Règim jurídic i fiscal de les organitzacions i activitats culturals
 • Drets d’autor i propietat intel·lectual
 • Competències, organització i activitat administrativa

Disseny pressupostari

 • Introducció als instruments comptables i al cas d’anàlisi
 • Disseny del pressupost de despeses
 • Disseny del pressupost d’ingressos
 • Punt d’equilibri i viabilitat de projectes
 • La temporalitat pressupostària i comptable

Introducció a la comunicació i màrqueting

 • Bases del màrqueting aplicada a la cultura
 • Segmentació, target i posicionament
 • Disseny de l’estratègia de comunicació
 • Comunicació digital i convencional
 • Gestió del patrocini

G. PROJECTE FINAL POSTGRAU EN GESTIÓ CULTURAL (7 crèdits)

 • Selecció del tema
 • Disseny i planificació del projecte
 • Selecció i anàlisi de referents
 • Desenvolupament d’estratègies
 • Proposta operativa
 • Redacció i presentació
Llegir més
Llegir menys
Pràctiques professionals

Un aspecte interessant del programa consisteix en la possibilitat de realitzar una estada de pràctiques en una organització cultural -veure llistat amb organitzacions que han col·laborat amb el programa al llarg del temps-. La Universitat de Barcelona, per fer-ho, posa a disposició de les institucions que ho desitgen un model estàndard de conveni de practiques. El coordinador de pràctiques, Tino Carreño, acompanyarà als estudiants en el seu procés individual de recerca de les mateixes. També informarà als alumnes de les possibles pràctiques que estiguin a l’abast des del programa.

CENTRES DE PRÀCTIQUES
Associacions, fundacions, ateneus...
Recerca i formació (centres, universitats, facultats, departaments...)
Companyies i grups musicals
Comunicació i difusió (gabinets de premsa, projectes de difusió…)
Cooperació internacional (Embaixades, consulats, cases, instituts estrangers…)
Espais d'exhibició (I)
Espais d'exhibició (II))
Espais d'exposició
Espais de creació
Festivals, fires i d'altres esdeveniments culturals (I)
Festivals, fires i d'altres esdeveniments culturals (II)
Gestió patrimonial i documental (museus, espais arqueològics, arxius, biblioteques)
Gestió territorial (Ajuntaments, centres civics, centres culturals) (I)
Gestió territorial (Ajuntaments, centres civics, centres culturals) (I)
Indústries culturals (empreses, edició…)
Graduats del programa

Entre els graduats del postgrau, existeix un gran nombre de professionals amb càrrecs de responsabilitat a diferents equipaments i projectes culturals nacionals i internacionals com són, entre d’altres, El Festival Grec, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile (CNCA), l’Auditori de Barcelona, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya (CONCA), el Museu Etnològic de Barcelona, Centro Cultural PUPC, La Seca Espai Brossa, Auditori Pau Casals de El Vendrell, Fundació Suñol, Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Fundación Ciudad de la Plata (Argentina), Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión Cultural, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Institut Europeu del Mediterrani (IEMED), Trinomio Gestión Cultural de Santiago de ChileCentro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP Chile), FiraTàrrega, Nau Ivanow, Cie Fabienne BergerMunicipalidad de Concepción (Chile), International Center of Graphic Arts de Liubliana (Eslovenia), Museu d’Art Jaume Morera de Lleida…

Direcció, coordinació i professorat convidat
Lluís Bonet

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona.

Director acadèmic i docent del Postgrau de Disseny de projectes culturals.

Àngel Mestres

Director Trànsit projectes.

Coordinador acadèmic i docent al Postgrau de Disseny de projectes culturals.

Herman Bashiron Mendolicchio

Especialista en Mobilitat Cultural, Art Contemporani i Cooperació Cultural Internacional.

Cordinador acadèmic di docent al Postgrau de Disseny de projectes culturals (versió online).

Jordi Fàbregas

Consultor i gestor de projectes a Trànsit Projectes

Tutor acadèmici docent al Postgrau de Disseny de projectes culturals.

Isona Admetlla

Gestora Cultural. Office Manager al Berlinale-World Cinema Fund.

Jordi Baltà

Consultor i investigador especialista en la gestió i politiques culturals.

Docent al Postgrau de Disseny de projectes culturals.

Joaquina Bobes

Consultora en ARTImetria.

 

Tino Carreño

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona i especialista en gestió i producció d’espectacles i festivals d’arts escèniques i música.

Coordinador de pràctiques i docent al Postgrau de Disseny de projectes culturals.

Ramon Castells

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona i Cap d’Estudis en Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Docent al Postgrau de Disseny de projectes culturals.

Jaume Colomer

Professor del Departament de Teoria i Història de l’Educació i consultor cultural especialitzat en arts escèniques.

 

Xavier Cubeles

Responsable de l’àrea d’economia del Laboratori de Cultura i Turisme de la Fundació Barcelona Media – Centre d’Innovació.

 

Albert de Gregorio

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona i Gerent d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.

Docent al Postgrau de Disseny de projectes culturals.

Antoni Laporte

Director ARTImetria

 

Gemma Lladós

Responsable d’Administració en Trànsit projectes.

Docent al Postgrau de Disseny de projectes culturals.

Valenti Oviedo

Gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona.

 

Andreu Puig

Administrador Museu d’Història de Barcelona.

Docent al Postgrau de Disseny de projectes culturals.

Xavier Roigé

Professor del Departament d’Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona.

 

Pep Salazar

Director executiu OFFF Festival.

 

Xavier Torrens

Professor del Departament de Dret Const., C. Pol., Ecl. i Filos. del Dret de la Universitat de Barcelona.

 

Jordi Tresserras

Professor del Departament d’Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Especialista en Turisme Cultural. Director IBERTUR i del LABPATC de la Universitat de Barcelona

Coordinador acadèmic  al Postgrau de Disseny de projectes culturals.

Anna Villarroya

Professora del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona.

Docent al Postgrau de Disseny de projectes culturals.

Xavier Urbano

Membre de la Cooperativa Quesoni.

Docent al Postgrau de Disseny de projectes culturals.

Mario Hinojos

Periodista cultural i continguts audiovisuals.

Docent al Postgrau de Disseny de projectes culturals.

Sandra Costa

La Costa Comunicació.

Docent al Postgrau de Disseny de projectes culturals.

Ramon Sangüesa

Director Equipo Cafeína.

Docent al Postgrau de Disseny de projectes culturals.

Facebook
Calendari

VERSIÓ PRESENCIAL

 • Periode docent: del 10 d’octubre del 2022 al 30 de juny del 2023.
 • Horaris: dilluns i dimecres de 16h a 20h.
 • Preinscripció: fins el 26 de setembre de de 2022
 • Lloc d’impartició: l’Edifici IL3 de la Universitat de Barcelona, C/ Ciutat de Granada, 131, 08018 Barcelona (ubicació)

VERSIÓ SEMIPRESENCIAL

 • Periode docent a distància: d’octubre del 2022 a juliol del 2023.
 • Setmanes presencials: 2 setmanes intensives del 16 al 27 de gener del 23
 • Preinscripció:fins el 26 de setembre de de 2022
 • Lloc d’impartició: l’Edifici IL3 de la Universitat de Barcelona, C/ Ciutat de Granada, 131, 08018 Barcelona (ubicació)

L’organització es reserva el dret de modificar les dates previstes. En aquest cas, la secretaria avisarà als alumnes amb la màxima antelació possible.


Preinscripció i matriculació


Accepto els terminis i condicions legales


Vull rebre comunicacions comercials i publicitaries del Institut de Formació Contínua relacionats amb la formació

* Camps obligatoris