La línia de recerca en polítiques lingüístiques comparades pretén analitzar els principis teòrics i pràctics de la política, la gestió i la planificació lingüístiques partint de l’anàlisi contrastiva les regulacions lingüístiques de iure i de facto en societats diferents. En aquesta línia, els investigadors del CUSC treballen especialment en la comparació de les polítiques dels diferents territoris de llengua catalana i en l’estudi contrastiu de les polítiques lingüístiques dels països amb llengües mitjanes.