Avel·lí Flors-Mas

Sociolingüista, investigador i membre del consell de direcció del CUSC—Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona, professor associat de sociolingüística i política lingüística al Grau de Lingüística de la mateixa universitat, i col·laborador docent de la Universitat Oberta de Catalunya. És doctor en estudis avançats en llengua i literatura catalanes per la Universitat de Barcelona (2017) amb una tesi sobre usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i valencians. Les seues línies de recerca inclouen la sociolingüística de la joventut i de la immigració, la demolingüística i la política lingüística (en especial en l’àmbit educatiu). Des de 2019 és membre de la junta de la Societat Catalana de Sociolingüística (SoCS), filial de l’Institut d’Estudis Catalans.