Isidor Marí

Llicenciat en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona (1972), va ser professor a la Facultat de Filosofia i Lletres de les Balears (1972-1980), on va dirigir el Departament de Llengua i Literatura Catalanes. Posteriorment, s’ha centrat en la sociolingüística i la planificació lingüística. Del 1980 al 1996, va treballar en el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, com a cap del Servei d’Assessorament Lingüístic (1980-1988) i Sotsdirector General de Política Lingüística (1989-1996). El 1996 va coordinar el Comitè Científic de la Declaració Universal de Drets Lingüístics de Barcelona. Des de 1989 és membre de la Secció Filològica de l’IEC, de la qual va ser president entre 2010 i 2014. El 1996 va passar a la Universitat Oberta de Catalunya, on va dirigir els estudis d’Humanitats i Filologia i la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC (2007-2010). El 2018 va presidir la Ponència de Diversitat Lingüística i Cohesió social del Consell Social de la Llengua Catalana de les Balears.