Joan Pujolar

Llicenciat en Filologia Catalana i en Filologia Anglogermànica per la UAB; Màster en Estudis Lingüístics i Doctor per la Universitat de Lancaster (Regne Unit). Actualment és catedràtic dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC i director del programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement. També dirigeix el grup de recerca sobre “Llengua, cultura i identitat en l’era global” (Identi.cat). La seva investigació se centra en els usos lingüístics, la seva significació en els processos de construcció d’identitats i les seves implicacions per a l’accés a recursos simbòlics i econòmics. Ha fet estudis sobre l’ús del català entre els joves, entre immigrats i en el món econòmic, així com sobre multilingüisme i gènere. Ha estat vicepresident de la Xarxa europea COST sobre «Nous parlants en l’Europa Multilingüe» (2014-2017) i president de la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS), societat filial de l’IEC (2013-2019).