Lluís Payrató

Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1989) i catedràtic de Lingüística Aplicada Catalana i Pragmàtica del Català del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Ha treballat en diversos camps de la pragmàtica, l’anàlisi del discurs i la sociolingüística, tots aplicat a la llengua catalana, i en especial a les qüestions relacionades amb la llengua oral col·loquial, el discurs i la comunicació no verbal. A més de les tasques de docència de grau i màster, coordina el grup de recerca GrEPAD (Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs), que en l’actualitat forma part del GEV (Grup d’Estudi de la Variació), reconegut com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya. Ha estat investigador principal de diferents projectes i les seves publicacions han tractat temes com el contacte de llengües i la interferència lingüística, la parla col·loquial, la concepció de la lingüística aplicada i, en general, el discurs oral i la multimodalitat comunicativa (per més informació, podeu consultar-ne el CV complet). Forma part de la International Pragmatics Association (IPrA), del comitè editorial de diverses revistes i de l’editorial board de “Mouton Series in Pragmatics” (Mouton de Gruyter).