Pere Comellas Casanova

Professor d’estudis gallecs i portuguesos del Departament de Llengües i Literatures Modernes i d’Estudis Anglesos de la Universitat de Barcelona. Va estudiar Biblioteconomia i Documentació i Filologia Portuguesa a la UB i es va doctorar en aquesta universitat amb una tesi sobre les representacions lingüístiques del professorat d’ESO en instituts públics de Barcelona. És membre del Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades i del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació. És autor, juntament amb M. Carme Junyent, d’Els colors de la neu: les llengües, les persones i el món (Eumo, 2021) i Antropología lingüística (Síntesis, 2019). Ha publicat diversos articles sobre llengua i immigració, representacions lingüístiques o traducció literària.