Vanessa Bretxa

Llicenciada i doctora en Sociologia per la Universitat de Barcelona (2014) amb una tesi sobre els usos lingüístics del preadolescents en el pas de primària a secundària. Actualment és tècnica del Servei d’Informació, Difusió i Estudis de la Secretaria de Política lingüística de la Generalitat de Catalunya. Ha estat tècnica de normalització lingüística del Consorci per a la Normalització Lingüística (2018-2021). Dins el món de l’acadèmia ha estat investigadora del CUSC-UB entre el 2007 i el 2018. Ha estat professora associada a la Universitat Pompeu Fabra (2016-2017), a la Universitat de Barcelona (2010-2016) i a la Universitat Oberta de Catalunya (2008-2021). És autora juntament amb Llorenç Comajoan i F. Xavier Vila del llibre Les veus del professorat. L’ensenyament i la gestió de les llengües a secundària (Horsori 2017). Per més informació consulteu el web.