Consentiment entrevista COVID-19. Maternitat i vulnerabilitat

Missatge de benvinguda

Gràcies pel seu interès. Des del Grup d’estudis Dona, salut i ética volem aprofundir en com la situació de pandèmia per COVID-19 i l’estat d’alarma generat ha impactat en les dones que accedeixen als Serveis sanitaris d’atenció a la maternitat.

Aquesta recerca s’inscriu en al projecte “Vulnerabilitat en el pensament filosòfic femení. Contribucions al debat sobre emergències presents” PGC2018 – 094463-B- 100 (MCIU/AEI/FEDER, UE).

Informació sobre l’estudi i consentiment informat en línia

Vostè està invitada a participar en un estudi de recerca. El procés serà confidencial, el seu nom no apareixerà en cap informe quan els resultats de la recerca es publiquin.

L’objectiu general de la recerca és conèixer les vivències de les dones embarassades o que han sigut mares durant aquest període de Pandèmia per COVID19 amb la fi última de detectar necessitats i fer propostes per tal de millorar els models d’atenció necessaris davant la nova normalitat després del període de màxima incidència de l’epidèmia i la capacitació dels professionals que hi donen assistència; en aquesta fase de l’estudi en que vostè participa pretenem aprofundir en el concepte de vulnerabilitat i en la determinació de les amenaces percebudes, les barreres existents i els mecanismes de resistència i resiliència.

La seva decisió de participar és completament voluntària. Si accepta participar li demanarem unes dades de contacte i una de les investigadores de l’estudi contactarà amb vostè per tal de pactar una entrevista on-line o presencial. El temps de durada previst d’aquestes entrevistes pot oscil·lar entre 40 i 80 minuts. Es possible que se li demani de participar en una sola o en mes entrevistes personals; totes elles seran gravades per al seu posterior anàlisi.

Vostè tindrà dret a finalitzar la seva participació en qualsevol moment, abans o després de facilitat les dades de contacte o pot demanar que la seva entrevista no sigui utilitzada després que s’hagi realitzat

Complint amb allò establert en la Ley 15/1999, de 13 desembre, de Protección de datos de carácter personal, y la L.O. 41/2002, reguladora de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, li demanem el seu consentiment.

    Responsable: Grup d'estudis Dona, salut i ètica
    Finalitat: Consentiment per a ser contactat per a entrevista sobre COVID-19. MATERNITAT I VULNERABILITAT
    Destinataris: Les dades no seràn enviades a tercers
    Drets: Per suposat l'usuari dret d'accés, rectificació, limitació o supressió de les seves dades.

    Accepto la política de privacitat. Declaro que he llegit el procediment a dalt descrit. Puc descarregar-me aquest procediment des d’aquest espai web. He entès que puc retirar-me del estudi en el moment que ho desitgi, sense necessitat de donar explicacions. Dono voluntàriament el meu consentiment per a ser contactada via mail i participar en l’estudi.