Contacto

Grupo de estudios Mujer, Salud, Ética

Universitat de Barcelona

Campus de Bellvitge

Pavelló de Govern, 3ª planta, despatx 321

Feixa Llarga s/n.

08907 Hospitalet de Llobregat

Tel. (+00 34) 934021068

Mail: jgoberna@ub.edu