Actualitat

I Congreso Iberoamericano de Historia Local

El proper 15 de feberer es celebrarà a Plasència el I Congreso Iberoamericano de Historia Local, organitzat per la Universidad de Esxtremadura i amb un comité científic integrat per: Francisco Manuel Parejo Moruno (UEx), José Francisco Rangel Preciado (UEx), Ana Isabel Silva (UCoimbra), Carlos Manuel Faísca (CEIS20/UCoimbra), Leonardo Aboim Pires (UCoimbra-ULisboa), Antonio M. Linares Luján […]

El proper 15 de feberer es celebrarà a Plasència el I Congreso Iberoamericano de Historia Local, organitzat per la Universidad de Esxtremadura i amb un comité científic integrat per: Francisco Manuel Parejo Moruno (UEx), José Francisco Rangel Preciado (UEx), Ana Isabel Silva (UCoimbra), Carlos Manuel Faísca (CEIS20/UCoimbra), Leonardo Aboim Pires (UCoimbra-ULisboa), Antonio M. Linares Luján (UEx) i Ignacio García Pereda (ULisboa).

El congrés pretén posar en valor la Història Local, especialment en els camps de la Història Econòmica i de la Història Social, donant-li el lloc que, a criteri dels organitzadors, ha de tenir tant al Camp de les Humanitats com a la pròpia disciplina de la Història, i per tant, en el millor coneixement i entesa dels processos històrics moderns i contemporanis. Per assolir aquesta pretensió, s’han organitzat 6 línies temàtiques al voltant de les quals es vertebrarà el congrés:

1. Fonts per a lestudi de la Història Econòmica i Social Local.

2. Institucions i organització econòmica i social en perspectiva històrica local.

3. Història oral com a mètode danàlisi històric local.

4. Capitalització, empreses i empresaris a la història local moderna i contemporània.

5. Processos i relacions socials a l’àmbit local en perspectiva històrica.

El profesor de la nostra Secció David Cao hi participarà amb la ponència “Los historiadores locales en la España liberal (c.1840‐1923). Ensayo de caracterización sociocultural de una élite intelectual en la cataluña de las ciudades medias”.

Podeu consultar el programa complet en aquest enllaç