Actualitat

Iconos y Sanctasanctórums de la patria: las galerías de ciudadanos ilustres en Catalunya y Balears (1871-1923)

El professor de la nostra Secció David Cao Costoya acaba de publicar al número 26 de la revista Pasado y Memoria, la recerca “Iconos y Sanctasanctórums de la patria: las galerías de ciudadanos ilustres en Catalunya y Balears (1871-1923)”. L’estudi analitza el fet que a nombrosos els municipis de Catalunya i les Balears disposaven de […]

El professor de la nostra Secció David Cao Costoya acaba de publicar al número 26 de la revista Pasado y Memoria, la recerca “Iconos y Sanctasanctórums de la patria: las galerías de ciudadanos ilustres en Catalunya y Balears (1871-1923)”.

L’estudi analitza el fet que a nombrosos els municipis de Catalunya i les Balears disposaven de col·leccions de retrats de conciutadans il·lustres en el període de la Restauració. Així, planteja que poden ser considerats com a «llocs de memòria» i que actuaven com a suports d’identitats territorials (majorment locals i regionals) i instruments de legitimació del rol preponderant de determinades elits socials a la col·lectivitat. L’article pretén oferir un marc interpretatiu que permeti comprendre el fenomen en la seva complexitat i aborda nombrosos conjunts icònics a partir d’una perspectiva comparada que atén la major part de les facetes fonamentals de l’objecte d‟estudi. La investigació convida a prestar més atenció als «espais locals» i al rol de les ciutats en la producció d’imaginaris autoreferencials, procés que és simultani a la proliferació de tota mena d’usos del passat al servei de la construcció de les cultures regionals i nacionals. Els resultats de l’estudi apunten a les galeries de ciutadans il·lustres en qüestió com a instàncies de consagració del rol referent que els intel·lectuals i professionals qualificats pretenien estimbar en la col·lectivitat, en un context de creixent pressió democratitzadora. Així mateix, indiquen que, alhora que aquests lieux de mémoire eren un mecanisme de domini simbòlic de la col·lectivitat, actuaven com un dispositiu orientat a construir la reputació positiva de la població (i les seves elits), amb la finalitat d’agenciar les seves institucions i poders en el marc més ampli de la política provincial, regional i nacional. En definitiva, l’article demostra la voluntat i la capacitat que van tenir les ciutats (fins i tot nuclis de mida modesta) de fomentar les seves pròpies autoimatges, i identifica els responsables i els mòbils de la seva producció.

David CAO COSTOYA “Iconos y Sanctasanctórums de la patria: las galerías de ciudadanos ilustres en Catalunya y Balears (1871-1923)”, Pasado y Memoria, 26, 2023, pp.279-307, DOI: https://doi.org/10.14198/pasado.22394

Poden consultar l’article en aquest enllaç